تماس با ما


نشانی پژوهشکده :
مشهد پردیس دانشگاه فردوسی، جهاددانشگاهی واحد استان خراسان رضوی، طبقه همکف، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی.
صندوق پستی: 1376-91775
شماره تماس : 38810177-051
نمابر: 38810177-051

ایمیل :

ایمیل گروه زیست فناوری قارچهای صنعتی:
pourianfar@acecr.ac.ir

ایمیل گروه پژوهشی ریز سازواره ها:

imb@jdm.ac.ir

  • نشانی ما


  • مشهد پردیس دانشگاه فردوسی، جهاددانشگاهی واحد استان

  • خراسان رضوی، طبقه همکف، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

  • صندوق پستی: 1376-91775

  • شماره تماس : 38810177-051

  • نمابر: 38810177-051

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می باشد