دستاوردهای پژوهشی گروه پژوهشی گیاهان زینتی


دستاوردهای پژوهشی و آموزشی:

 دسترسی به دانش تکثیر بعضی از گل¬ها و گیاهان زینتی مهم در شرایط این ویترو  برگزاری دو دوره کارگاه آموزشی کشت بافت و ریزازدیادی گیاهان برای دانشجویان  برگزاری کارگاه آموزشی مبانی کشت بافت و ازدیاد گیاهان ویژه کارشناسان کشاورزی بنیاد مستضعفان  همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی مبانی کشت بافت مربوط به سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران .

انتشارات:

شماره عنوان مقاله نام نویسندگان نام مجله سال انتشار
1 کتاب "کشت بافت گیاهی کاربردی" احمد شریفی، نسرین مشتاقی، عبدالرضا باقری انتشارات جهاددانشگاهی 1389
2  Disinfecting Effects of Nano Silver Fluids in Gerbera (Gerbera jamesonii) Capitulum Tissue Culture  مسعود فخرفشانی-عبدالرضا باقری-احمد شریفی J.Biol.Environ.SCI 2012
3 Carnation Etched Ring Virus Elimination Through Shoot Tip Culture مهناز آشنایی-مهدیه خرازی-احمد شریفی-محسن مهرور J.Biol.Environ.SCI 2012
4 Efficient Regeneration of 'Caralis' Alstroemeria Cultivar from Rhizome Explants امیر غفار شهریاری-عبدالرضا باقری-احمد شریفی-نسرین مشتاقی Notulae Scientia Biologicae 2012
5 In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrification مهدیه خرازی-حسین نعمتی-علی تهرانی فر-عبدالرضا باقری-احمد شریفی J.Biol.Environ.SCI 2012
6 Effect of genotypes and culture medium on shoot regeneration and proliferation of Gerbera jamesonii کمال شعبان پور-احمد شریفی-عبدالرضا باقری-نسرین مشتاقی African Journal of Biotechnology 2011
7 Identification of Safflower as a found in commercial saffron using RAPD/SCAR marker نجمه جوانمردی-عبدالرضا باقری-نسرین مشتاقی-احمد شریفی-عباس همتی کاخکی Journal of Cell and Molecular Research 2011
8 A Comparision of two selectable marker gene system, used in the transformation of Chickpea نسرین مشتاقی-عبدالرضا باقری-احمد شریفی Transgenic Plant Journal 2011
9 Agar alternatives for micropropagation of African violet (Saintpaulia ionantha) نسرین مشتاقی-عبدالرضا باقری-احمد شریفی African Journal of Biotechnology 2010
10 بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکینین بر تکثیر درون شیشه­ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنوتیپ میخک سیده مهدیه خرازی-سید حسین نعمتی-علی تهرانی فر-احمد شریفی-عبدالرضا باقری علوم باغبانی 1390
11 کنترل آلودگی ریزنمونه­های ریزوم گیاه آلسترومریا در شرایط این ویترو امیر غفار شهریاری-عبدالرضا باقری-احمد شریفی-نسرین مشتاقی علوم باغبانی 1390
12 بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات کشت بر باززایی مستقیم میخک مهدیه خرازی-سید حسین نعمتی-علی تهرانی فر-عبدالرضا باقری-احمد شریفی فن آوری زیستی در کشاورزی 1390
  • مقالات همایشی


شماره عنوان مقاله نام نویسندگان نام همایش سال انتشار
1 Effect of Kinetin and benzylaminopurine on in vitro shoot multiplication of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Mahdiyeh Kharrazi, Hossein Nemati, Ali Tehranifar, Abdolreza Bagheri and Ahmad Sharifi 28th International horticultural congress 2010
2 ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها نسرین مشتاقی، احمد شریفی، عبدالرضا باقری اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای 1388
3 بررسي اثرات اكسين مصنوعي (IBA , NAA) بر ريشه زايي گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای سیده مهدیه خرازی، حسین نعمتی، علی تهرانی فر، عبدالرضا باقری، احمد شریفی دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور 1389
4 بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr سیده مهدیه خرازی، حسین نعمتی، علی تهرانی فر، عبدالرضا باقری، احمد شریفی دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور 1389
5 مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr سیده مهدیه خرازی، حسین نعمتی، علی تهرانی فر، عبدالرضا باقری، احمد شریفی دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور 1389
6 بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr سیده مهدیه خرازی، حسین نعمتی، علی تهرانی فر، عبدالرضا باقری، احمد شریفی دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور 1389
7 اثر سیتوکنین های مختلف بر باززایی ریزنمونه ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) امیرغفار شهریاری، عبدالرضا باقری، احمد شریفی و نسرین مشتاقی دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور 1389
8 تاثیرآنتی بیوتیک وقارچ کش کاربندازیم برکنترل میزان آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا درشرایط این ویترو امیرغفار شهریاری، عبدالرضا باقری، احمد شریفی و نسرین مشتاقی دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور 1389
9 بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس روزئوس انسیه سالاری، حسن مرعشی، نسرین مشتاقی، عبدالرضا باقری، احمد شریفی و مهدیه خرازی همایش ملی گیاهان دارویی 1389
10 بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی پروانش توسط Agrobacterium rhizogenes انسیه سالاری، حسن مرعشی، نسرین مشتاقی، عبدالرضا باقری، احمد شریفی و مهدیه خرازی همایش ملی گیاهان دارویی 1389
11 بزرسی جوانه سنی بذور هندوانه در شرایط این ویترو مریم عامری، مهرداد لاهوتی، عبدالرضا باقری و احمد شریفی دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر 1390
12 بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA ، Kin ، NAA و IBA بر باززایی

مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط

مریم عامری، مهرداد لاهوتی، عبدالرضا باقری و احمد شریفی دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر 1390
13 بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه های Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) با استفاده از تیمارهاي هورمونی IAA و   BA  در شرایط In  Vitro مریم عامری، مهرداد لاهوتی، عبدالرضا باقری و احمد شریفی هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهموری اسلامی ایران 1390
14 بهینه سازی کشت کالوس در گیاه پروانش فاطمه کیخا آخر، عبدالرضاباقری و نسرین مشتاقی کنگره ملی گیاهان   دارویی 1391
15 فراهم­سازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها (Catharanthus roseus L.) فاطمه کیخا آخر، عبدالرضاباقری و نسرین مشتاقی سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 1391
16 بهینه سازی کشت کالوس گیاه­ دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) فاطمه کیخا آخر، آزاده خادم، عبدالرضا باقری و احمد شریفی سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 1391
17 بهينه سازي كشت سلولي گياه خار مريم (Silybum marianum) به منظورافزايش توليد سيلي مارين فرشته مهدی فر، علیرضا سوهانی، عبدالرضا باقری و فاطمه کیخا آخر سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 1391
18 تأثير غلظت هاي قندساكارز بر میزان تولید سیلی مارین در كشت كالوس گياه خار مريم (Silybum marianun) فرشته مهدی فر، علیرضا سوهانی، عبدالرضا باقری و فاطمه کیخا آخر سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 1391
 


  • نشانی ما


  • مشهد پردیس دانشگاه فردوسی، جهاددانشگاهی واحد استان

  • خراسان رضوی، طبقه همکف، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

  • صندوق پستی: 1376-91775

  • شماره تماس : 38810177-051

  • نمابر: 38810177-051

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می باشد