کلکسیون ژنوم‌های بومی قارچ‌های خوراکی و دارویی ایران


وضعیت صنعت تولید قارچ خوراکی در ایرانگروه پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی تاکنون بیش از 100 نمونه مختلف قارچ خوراکی بومی و تجاری را شناسایی، طبقه‌بندی، تجدید کشت و ثبت مشخصات کرده است. شناسایی نمونه‌های بومی بر اساس توالی ITS بطور دقیق انجام شده است. این نمونه ها در حقیقت سرمایه اصلی گروه برای چندین سال کار تحقیقاتی در آینده به شمار می‌روند و لذا تازگی آنها و همچنین در دسترس بودن و شناسنامه دار بودن آنها کمک زیادی به طرح های کاربردی بعدی چه برای گروه و چه برای پژوهشگران و اساتید خارج از گروه خواهد نمود. شایان ذکر است در طی این فعالیت، همچنین برخی از نمونه های بومی، زراعی سازی شده و لذا امکان تهیه اسپاون و تولید آنها فراهم آمده است. شماره گذاری و فهرست بندی این نمونه‌ها انجام شده و در همین وب سایت موجود است.      • نشانی ما


  • مشهد پردیس دانشگاه فردوسی، جهاددانشگاهی واحد استان

  • خراسان رضوی، طبقه همکف، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

  • صندوق پستی: 1376-91775

  • شماره تماس : 38810177-051

  • نمابر: 38810177-051

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می باشد