پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

مشاوره تخصصی ریزجلبک ها (گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها)

دوشنبه ، 29 بهمن 1397

مشاوره

گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها دستاوردهای قابل توجهی در زمینه جلبک ها و متابولیت های آن ها داشته است. ازجمله  این تحقیقات غربالگری سویه های اقتصادی مهم از منطقه خراسان بوده که از سال 1393  آغاز و هم­ اکنون سویه های .Spirulina spp و Haematococcus pluvialis در سطح پایلوت (5000 لیتر) کشت و برداشت می شوند. علاوه بر کشت گونه های  مذکور، به منظور توسعه پایلوت، فراوری  و استحصال رنگدانه هایی مانند فیکوسیانین و آستاگزانتین نیز از سال 1397 در گروه آغاز گردیده است.این گروه دارای بانک سویه های ریز جلبک می باشد.  مهمترین جنس و گونه های موجود شامل:

Artrospira (Spirulina) platensi

Scenedesmus sp.

Chlorella vulgaris

Dunaliella salina

Nannochloropsis sp.

Haematococcus pluvialis

Chlamydomonas sp.

Calothrix sp.

Nostoc sp.

Microchaete sp.

کلکسیون رنگ دانه های ریزجلبک 

خدمات تخصصی:

- برگزاری کارگاه های بیوانفورماتیک، ایمونوانفورماتیک و مولکولی

- مشاوره و راهنمایی پایان نامه ­های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- برگزاری کارگاه­های کشت و پرورش ریزجلبک به صورت انفرادی، گروهی و آنلاین

  • - تولید متابولیت های میکروبی
  • - شناسایی سویه های بومی کشور
  • - فروش استوک ریز جلبک ها

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد