پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

معرفی

امروزه فناوری‌های زیستی در حل مشکلات کشاورزی، کمک به امنیت غذایی و ارتقاء سطح سلامت غذایی جامعه نقش غیر قابل انکاری ایفاء می‌کنند. در همین راستا، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در تابستان 1392 با ماموریت انجام پژوهش‌های منسجم و هدفمند به منظور توسعه فناوری‌ و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان متناسب با نیازهای روز جامعه تاسیس گردید. از جمله اهداف اساسی این پژوهشکده می‌توان به تامین پروتئین غیرحیوانی مورد نیاز جامعه، تولید فرآورده‌های بیولوژی دانش بنیان، حفظ و صیانت از ژرم پلاسم بومی کشور، کسب ثروت از طریق ارائه خدمات تخصصی و تاسیس شرکت‌های دانش بنیان و همچنین مدیریت بحران آب اشاره نمود. این پژوهشکده مشتمل بر 3 گروه پژوهشی شامل زیست فناوری قارچ‌های صنعتی، بیوتکنولوژی میکروارگانیسم‌های صنعتی و بیوتکنولوژی گیاهان زینتی

ادامه ...

تولیدات دانش بنیان