پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

دستاوردهای پژوهشی

  • دستاوردهای پژوهشی گروه در قالب کتب، مقالات، ثبت اختراع و محصولات تجاری ارائه می گردد. , ...

    چهارشنبه# #،# #19# #خرداد# #1400

  • از پتانسیل های گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها توانایی مطالعات متابولیت ها و استحصال، خالص سازی و پایداری رنگ دانه های میکروبی، استفاده از قابلیت جلبک در کاهش آلایندگی های هوا، تولید اکسیژن و, ...

    شنبه# #،# #18# #اسفند# #1397

  • از پتانسیل های گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها توانایی مطالعات متابولیت ها و استحصال، خالص سازی و پایداری رنگ دانه های میکروبی می باشد. , ...

    پنج شنبه# #،# #09# #اسفند# #1397