پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

بازدید کارشناسان معاونت علمی ریاست جمهوری از شرکت سپهر (پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی) برای اخذ گرید دانش بنیان

يک شنبه ، 19 خرداد 1398

بازدید