پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

برگزاری کارگاه آموزشی تولید قارچ های پرورشی خاص (شاه صدف، گانودرما و شیتاکه) در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

شنبه ، 18 آبان 1398

برگزاری

برگزاری کارگاه آموزشی تولید قارچ های پرورشی خاص

(شاه صدف، گانودرما و شیتاکه) در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

 

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی به سفارش معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در نظر دارد کارگاه آموزشی تولید قارچ‌های پرورشی خاص (شاه صدف، گانودرما و شیتاکه) را به مدت دو روز در روزهای 12 و 13 آذر 1398 برگزار نماید. این کارگاه آموزشی دو روزه شامل ارائه اطلاعات تئوری توسط متخصصین تولید قارچ های خاص بوده و بازدید از یکی از واحدهای فعال در این حوزه را نیز در برخواهد داشت.

بررسی بازار مصرف قارچ های پرورشی در دنیا نشان می دهد، حداقل 10 نوع از انواع قارچ های پرورشی در مقیاس تجاری و صنعتی درحال تولید می باشند که در چند سال اخیر سهم تولید آنها نسبت به تولید کل قارچ های خوراکی افزایش پیدا کرده است. این مقبولیت با تحقیقات صورت گرفته در خصوص خواص تغذیه ای و دارویی این قارچ ها روز به روز در حال افزایش است.

از مهمترین قارچ های خوراکی و دارویی پرورشی که امکان تولید آن در شرایط کنونی در کشور ما وجود دارد می توان به قارچ های خوراکی صدفی (Pleurotus

برگزاری کارگاه آموزشی تولید قارچ های پرورشی خاص

(شاه صدف، گانودرما و شیتاکه) در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

 

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی به سفارش معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در نظر دارد کارگاه آموزشی تولید قارچ‌های پرورشی خاص (شاه صدف، گانودرما و شیتاکه) را به مدت دو روز در روزهای 12 و 13 آذر 1398 برگزار نماید. این کارگاه آموزشی دو روزه شامل ارائه اطلاعات تئوری توسط متخصصین تولید قارچ های خاص بوده و بازدید از یکی از واحدهای فعال در این حوزه را نیز در برخواهد داشت.

بررسی بازار مصرف قارچ های پرورشی در دنیا نشان می دهد، حداقل 10 نوع از انواع قارچ های پرورشی در مقیاس تجاری و صنعتی درحال تولید می باشند که در چند سال اخیر سهم تولید آنها نسبت به تولید کل قارچ های خوراکی افزایش پیدا کرده است. این مقبولیت با تحقیقات صورت گرفته در خصوص خواص تغذیه ای و دارویی این قارچ ها روز به روز در حال افزایش است.

از مهمترین قارچ های خوراکی و دارویی پرورشی که امکان تولید آن در شرایط کنونی در کشور ما وجود دارد می توان به قارچ های خوراکی صدفی (Pleurotus sp.)، قارچ خوراکی-دارویی شاه صدف (ارینجی) (P. eryngii)، قارچ خوراکی-دارویی شیتاکه (Lentinula edodes) و قارچ  گانودرما (Ganoderma lingzhi) اشاره نمود. بنابراین با هدف فرهنگ سازی و آموزش کارشناسان و همچنین متقاضیان و علاقمندان تولید قارچ های پرورشی خاص، کارگاه آموزشی دو روزه "پرورش و تولید قارچ های پرورشی خاص (شاه صدف، گانودرما و شیتاکه)" با هدایت و مشارکت مستقیم گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی و همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود.

هزینه شرکت در این کارگاه دو روزه 450 هزار تومان می‌باشد. متقاضیان با ارائه کارت دانشجویی معتبر و همچنین معرفی شدگان جهاد دانشگاهی و سازمان‌های جهاد کشاورزی با مدرک معتبر می توانند از یکصد هزار تومان تخفیف ثبت نام استفاده نمایند.

زمان برگزاری این کارگاه آموزشی، دوازدهم و سیزدهم آذر 1398 است و مکان برگزاری آن، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی واقع در مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی می باشد.

متقاضیان محترم برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های زیر (گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی) تماس حاصل فرمایند:

 31997436-051 ، 31997437-051، 31997438-051 و 38788509-051

sp.)، قارچ خوراکی-دارویی شاه صدف (ارینجی) (P. eryngii)، قارچ خوراکی-دارویی شیتاکه (Lentinula edodes) و قارچ  گانودرما (Ganoderma lingzhi) اشاره نمود. بنابراین با هدف فرهنگ سازی و آموزش کارشناسان و همچنین متقاضیان و علاقمندان تولید قارچ های پرورشی خاص، کارگاه آموزشی دو روزه "پرورش و تولید قارچ های پرورشی خاص (شاه صدف، گانودرما و شیتاکه)" با هدایت و مشارکت مستقیم گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی و همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود.

هزینه شرکت در این کارگاه دو روزه 450 هزار تومان می‌باشد. متقاضیان با ارائه کارت دانشجویی معتبر و همچنین معرفی شدگان جهاد دانشگاهی و سازمان‌های جهاد کشاورزی با مدرک معتبر می توانند از یکصد هزار تومان تخفیف ثبت نام استفاده نمایند.

زمان برگزاری این کارگاه آموزشی، دوازدهم و سیزدهم آذر 1398 است و مکان برگزاری آن، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی واقع در مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی می باشد.

متقاضیان محترم برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های زیر (گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی) تماس حاصل فرمایند:

 31997436-051 ، 31997437-051، 31997438-051 و 38788509-051