پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

کارگاه تخصصی تخمیر در فرمانتور (بیوراکتور)

يک شنبه ، 03 مرداد 1400

کارگاه

در ادامه ارتباط با صنعت گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی برگزار می­کند. 

کارگاه تخصصی تخمیر در فرمانتور (بیوراکتور)

قابل توجه شرکت کنندگان عزیز می رساند برگزاری کارگاه به تاخیر افتاده و احتمالا به هفته اول شهریور موکول می گردد البته درباره زمان دقیق آن اطلاع رسانی خواهد شد.

 ظرفیت  ده نفر

این کارگاه عملی جهت آموزش دانشجویان با نحوه کشت میکروارگانیسم ها در فرمانتور در مقیاس آزمایشگاهی می باشد که خود پایه و اساس تولید انبوه میکروارگانیسم ها در صنعت می باشد.