پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

طرح های خاتمه یافته گروه

دوشنبه ، 29 بهمن 1397

طرح ها و پروژه های خاتمه یافته گروه

رديف

عنوان طرح

مجری و همکاران

كارفرما / مرجع تصويب

شروع

پايان

1

تاثیر تثبیت ریزجلبک بر توان کاهش آلودگی فلز سنگین کروم

محسن صابری، ندا سلطانی، مریم عامری

گروه تخصصی علوم پایه جهاددانشگاهی

1393

1394

2

غربالگری حامل های مختلف جهت تثبیت ریزجلبک سندسموس به منظور جذب آلاینده کروم

محسن صابری، ندا سلطانی، مریم عامری، لادن بافته چی

گروه تخصصی علوم پایه جهاددانشگاهی

1394

1395

3

تولید نانو امولسیون حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت القای آپوپتوز (بررسی خاصیت هم افزایی القای آپوپتوز در نانوامولسیون روغن سیر-رنگدانه تام کپک موناسکوس پرپرئوس)

علی رافع- محسن صابری - رسول کدخدایی - بهاره عماد زاده- محبوبه سرابی

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی- جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

1392

1394

4

بهینه سازی شرایط کشت برخی از جلبک های بومی خراسان

مریم عامری، ندا سلطانی، جواد جانپور، علی اصغر بصیری

طرح داخلی واحد

1393

1394

5

تولید رنگدانه قارچ موناسکوس پرپورئوس در مقیاس نیمه صنعتی به منظور رنگرزی نخ در فرش دستباف

محسن صابری- نجمه گردنوشهری

طرح داخلی واحد

1395

1396

6

استفاده از بیومس جلبکی در تصفیه پساب

صنعتی

مریم عامری ، محسن صابری،

نداسلطانی

طرح داخلی واحد

1393

1396

7

بررسی امکان کاهش فلز سنگین نیکل، آلاینده همراه نفت با استفاده از ریزجلبک Calothrix sp.  جدا شده از مناطق آلوده نفتی (کد 11-2479)

ندا سلطانی، لادن بافته چی، مریم عامری، مهدی بولفیون و...

شورای نهایی بررسی طرح های معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی - معاونت پژوهش و فناوری ریاست جمهوری

1395

1397

8

طراحی و ساخت سازه جلبکی روبیسکو به منظور جذب آلاینده ها و تصفیه هوا

مریم عامری، بهروز جلالی، حمید کافی

مصوب جهاد دانشگاهی واحد مشهد (داخلی)

1397

1397