پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

طرح های در دست اقدام

دوشنبه ، 29 بهمن 1397

طرح ها و پروژه‌هاي در دست اجرای گروه:

 

رديف

عنوان طرح

مجری و همکاران

كارفرما / مرجع تصويب

شروع

سال اختتام

2

تهیه برگه اطلاعات ایمنی MSDS رنگدانه ی قارچ موناسکوس پرپورئوس جهت کسب مجوز استاندارد

نجمه گردنوشهری، محسن صابری نجفی، مریم عامری، راضیه قاضی، مریم محجوبین

مصوب جهاد دانشگاهی واحد مشهد (داخلی)

1395

1398

3

افزایش پایداری دمایی رنگدانه فیکوسیانین استخراجی از جلبک اسپیرولینا

نجمه گردنوشهری، مریم عامری، بهروز جلالی

مصوب جهاد دانشگاهی واحد مشهد (داخلی)

1396

1398

4

بهینه سازی تولید رنگدانه فیکوسیانین از جلبک اسپیرولینا

مریم عامری، نجمه گردنوشهری

مصوب جهاد دانشگاهی واحد مشهد (داخلی)

1396

1398

5

تولید ژله با استفاده از پودر جلبک اسپیرولینا و رنگیزه آبی فیکوسیانین

رضا کاراژیان، مریم عامری، نجمه گردنوشهری، زهرا نظری                                       

مصوب جهاد دانشگاهی واحد مشهد (داخلی)

1397

1398

6

طراحي و ساخت آزمايشگاهي ماتريكس نوآورانه جهت تثبيت ريزجلبك ها به منظور كاهش آلايندگي فلز سنگين نیکل

ندا سلطانی- مریم عامری- پری رخ لوائی- بی بی زهرا خشیار منش- بهروز جلالی قسام- حمید کافی

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

1397

1399