پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

خدمات تخصصی

دوشنبه ، 29 بهمن 1397

خدمات تخصصی:

- برگزاری کارگاه های بیوانفورماتیک، ایمونوانفورماتیک و مولکولی

- مشاوره و راهنمایی پایان نامه ­های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- برگزاری کارگاه­های کشت و پرورش ریزجلبک به صورت انفرادی، گروهی و آنلاین

- تولید متابولیت های میکروبی

- شناسایی سویه های بومی کشور