پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

فروش میوه گانودرما Ganoderma lucidum

دوشنبه ، 07 تير 1400

فروش

این قارچ، قارچ مهم دارویی با خواص بسیار متعدد درمانی به ویژه تنظیم سیستم ایمنی بدن انسان می باشد. تولید ارگانیک این قارچ به صورت کامل از کشت میسلیوم تا تولید میوه در گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی انجام می شود.

پودر خشک گانودرما