پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

زیست بانک زنده قارچ های دارویی بومی ایران

شنبه ، 12 تير 1400

زیست

زیست بانک زنده قارچ های دارویی بومی ایران

Iranian mushroom biobank

کشت خالص میسلیوم بدون آلودگی در محیط کشت جامد اولین ضرورت در مسیر تولید اسپاون، تولید میوه، تولید کشت مایع میسلیومی، و هرگونه تحقیق دیگری است. گروه زیست فناوری قارچ های صنعتی بطور علمی در زمینه تهیه مسیلیوم مادری (نسل اول) که حاصل برنامه اصلاحی گونه‌های مختلف قارچ‌های کلاهک‌دار در این گروه پژوهشی و یا به صورت وارداتی می‌باشد کار می‌کند.  در حال حاضر، علاوه بر چند گونه صنعتی یعنی ارینجی، انوکی، دکمه‌ای، ری شی (گانودرما)، شی‌تاکه، بیش از 100 سویه (که متشکل از چندین گونه و جنس متفاوت هستند) در زیست بانک این گروه نگهداری می‌شوند.  در صورت نیاز مشتری، کشت خالص میسلیومی به صورت فروش پلیت می‌تواند عرضه شود. 

 

مشخصات فنی:

بانک زنده میسلیومی قارچ‌های بومی ایران دارای ارزش بالقوه صنعتی و دارویی

 

 

کاربردها و مصارف:

امکان تبادل نژاد با محققین سراسر کشور را فراهم آورده که در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل بالایی برای تحقیقاتی آتی می‌شود، از جمله بررسی اثرات بیولوژیکی این جدایه‌ها شامل اثرات ضد سرطانی، ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی، پروبیوتیک و بررسی مقاومت‌های احتمالی موجود در گونه‌های بومی از نظر مقاومت به تغییر دما، رطوبت و پاتوژن‌ها می باشد.

 

کشت میسیلیوم خالص مادری (نژاد F1)

واحد سازمانی:

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

 گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی

تماس: 05131997437

 

مشتریان و کارفرمایان:

مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و پژوهشکده های دارویی