پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

تولید و استحصال رنگدانه آستاگزانتین

يک شنبه ، 13 تير 1400

تولید

هرچند انواع مختلفي از گياهان, باكتری ها و مخمرها به عنوان سازندگان آستاگرانتين شناخته شده اند  اما گونه Haematococcus  pluvialis عنوان غنيترين منبع آستاگزانتين در طبيعت شناخته شده و بالاترين قابليت را نسبت به ساير منابع در خصوص ساخت و تجمع آستاگزانتين دارا ميباشد. به همين دليل برای توليد تجاری اين رنگدانه از جلبك هماتوكوكوس استفاده ميشود.گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها در این زمینه طرح های پژوهشی و دستاوردهای مهم داشته است.

عنوان طرح: بهینه سازی کشت ریزجلبک هماتوکوکوس به منظور تولید رنگدانه آستاگزانتین

آستاگزانتین مصنوعی یا سنتزی به صورت تجاری غالب بازار دنیا را در دست دارد با این وجود، آستاگزانتین طبیعی به دلیل خواص آنتی اکسیدانی و مضرات کمتر، از محبوبیت بیشتری نسبت به نوع سنتزی آن برخوردار است. با توجه به پیش بینی­های انجام شده ارزش این ماده در بازار تا سال 2020 بالاتر از 1.5 بیلیون دلار خواهد بود.

صرفه جویی ارزی: ارزش تجاری آستاگزانتین طبیعی بین 7500-2500 دلار برای هر کیلوگرم متغیر است. با موفقیت در تولید رنگدانه از خروج مبالغ قابل توجهی ارز جلوگیری خواهد شد.   

    

  • دستاوردهای حاصل از اجرای طرح:

بهینه سازی تولید رنگدانه آستاگزانتین توسط ریزجلبک هماتوکوکوس

  • وضعیت تولید محصول/ فناوری در دنیا و جایگاه ایران در این موضوع:

بیش از 95 درصد آستاگزانتین مصرفی بازار به صورت سنتزی است که به دلیل هزینه­های پایین­تر تولید (در حدود 1000 دلار در هر کیلوگرم) نسبت به نوع طبیعی آن 1 درصد کمتر از مقدار تجاری بازار در اختیار دارد.  

  • جایگاه طرح به لحاظ سطح فناوری:

جایگاه آن در محصول نمونه تولید شده در سطح آزمایشگاهی می­باشد (TRL4)

 مشخصات فنی:

محصول رنگدانه به صورت پودر با قابلیت کاربرد در محصولات غذایی