پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

دستیابی به دانش فنی تکثیر گیاه آبزی کریپتوکورین و تولید فرم مینیاتوری آن

سه شنبه ، 15 تير 1400

دستیابی

گیاه آبزی کریپتوکورین یکی از گیاهان زینتی آبزی محسوب شده که به منظور زینت بخشی به آکواریوم‌ها مورد توجه صنعت آبزیان قرار گرفته است. فرم طبیعی این گیاه به صورت چند برگ محدود و بلند است که تنها در آکواریوم های بزرگ قابل استفاده است. گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان باغی با تغییراتی در طول تکثیر این گیاه در شرایط این‌ویترو، به فرم‌های مینیاتوری این گیاه که دارای چندین برگ متعدد و کوتاه است، دست یافته و در قراردادهای مختلف آن را به فروش رسانیده است. پروتکل تکثیر این گیاه در اختیار گروه پژوهشی گیاهان باغی بوده و محصول آن طبق نیاز بخش خصوصی عرضه می‌شود.