پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

اسپاون مایع قارچ های خوراکی و دارویی

دوشنبه ، 22 آذر 1400

اسپاون

اسپاون مایع قارچ شاه صدف

King Oyster Mushroom Liquid Spawn

 

مشخصات فنی

مایع تلقیحی برای قارچ خوراکی-دارویی شاه صدف، تولید شده در فرمانتور و شریط کاملا کنترل شده، استریل شده در بدون هر گونه آلودگی، قابلیت افزایش راندمان تولید از طریق کاهش آلودگی ها و اتوماسیون سیستم تلقیح

کاربردها و مصارف

قابلیت استفاده در واحدهای تولید قارچ های خاص

 

واحد سازمانی

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

گروه پژوهشی: گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی

تماس: 05131997436

مشتریان و کارفرمایان: واحد های تولیدی قارچ خوراکی