پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

نوشیدنی بدون گاز حاوی رنگ¬دانه فیکوسیانین

سه شنبه ، 23 آذر 1400

نوشیدنی

نوشیدنی بدون گاز حاوی رنگ­دانه فیکوسیانین

مشخصات فنی:

دارای رنگ­ دانه آبی طبیعی حاصل از منابع جلبکی، حاوی رنگ­ دانه آبی فیکوسیانین پایدار به دما و pH، دارای خصوصیات عملکردی و آنتی اکسیدانی بالا

 واحد سازمانی:

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی، گروه پژوهشی: گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم­ ها

تلفن تماس: 05131997442

مشتریان و کارفرمایان: نایع نوشیدنی و آبمیوه