پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

آرزوی لحظه های شاداب برای همه عزیزان همکار جهاددانشگاهی

پنج شنبه ، 17 شهريور 1401

آرزوی

گروه پژوهشی بیوتکنولوزی باغبانی( پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی) در اقدام نمادین با اهدای بسته های کوچک  گوجه فرنگی بین همکاران سازمان جهاددانشگاهی لحظه های شاد برای همکاران را آرزو کردند.