پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

اولین کارگاه مشترک بین کارگروه فرهنگی و علمی-پژوهشی جهاد دانشگاهی با محوریت تخصصی‌ بر قارچ‌های خوراکی-دارویی شی‌تاکه

پنج شنبه# #،# #11# #اسفند# #1401

اولین

اولین کارگاه مشترک بین کارگروه فرهنگی و علمی-پژوهشی جهاد دانشگاهی با محوریت تخصصی‌ بر قارچ‌های خوراکی-دارویی شی‌تاکه، سوم و چهارم اسفندماه ۱۴۰۱ در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد.


این کارگاه به همت دفتر دانشکده کشاورزی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و زیر نظر گروه زیست‌فناوری قارچ‌های صنعتی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد.
طی این کارگاه، آموزش‌های لازم توسط اساتید متخصص بخش زیست‌فناوری قارچ‌های صنعتی به علاقه‌مندان در دو بخش تئوری و عملی داده شد.