پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

نقش و برنامه‌های جهاددانشگاهی برای کاهش بحران آبی کشور

دوشنبه ، 02 مرداد 1402

نقش

عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با بیان اینکه این پژوهشکده در حال کار بر روی سه حوزه برای کاهش بحران آب است، گفت: یکی از اقدامات، احداث پالایشگاه‌های زیستی است. منظور از این پالایشگاه‌ها این است که جلبک‌ها در حوضچه‌های بزرگ آب شور یا آب‌های نامتعارف که برای مصرف مناسب نیستند، رشد کرده و تبدیل به مواد غذایی برای انسان و آبزیان شوند. ......

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد