ورود قارچ دارویی ارینجی با آرم جهاددانشگاهی مشهد به بازار مصرف شهر مشهد


عرضه و فروش قارچ خوراکی-دارویی ارینجی در تعدادی از فروشگاه های منتخب سطح شهر مشهد


نمونه¬های اولیه بسته¬بندی¬های قارچ ارینجی در محل پایلوت تولید به فروش رفت و تعدادی نیز برای ارزیابی بازار، به هایپرمارکت¬های منتخب درون شهر مشهد برای فروش منتقل شد که با استقبال مردم نسبت به آن روبرو شد. در حال حاضر نیز با وجود سطح زیر کشت محدود، اما تولید این قارچ در پایلوت تحقیقاتی قارچ های خوراکی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در حال انجام است.    


   


  • نشانی ما


  • مشهد پردیس دانشگاه فردوسی، جهاددانشگاهی واحد استان

  • خراسان رضوی، طبقه همکف، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

  • صندوق پستی: 1376-91775

  • شماره تماس : 38810177-051

  • نمابر: 38810177-051

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می باشد