بازدید هیات عراقی و یا سوریه از آزمایشگاه‌های گروه پژوهشی زیست فناوری جهاددانشگاهی


بازديد هيئت عراقی دانشگاه کوفه از سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

هيئت چهار نفره از معاونان پژوهشی دانشکده طب، دانشکده مهندسي و علوم و رئيس دپارتمان بخش فيزيک دانشگاه کوفه کشور عراق از سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی بازديد کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، این هیات از پژوهشکده گردشگری، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی و گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی ترمیمی این سازمان بازدید کردند. همچنین این هیات از خبرگزاری ایسنا – منطقه خراسان نیز بازدید نمودند و در خصوص همکاری دانشگاه‌های عراق با مراکز علمی و پژوهشی ایران از جمله سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی تاکید کردند.

  • نشانی ما


  • مشهد پردیس دانشگاه فردوسی، جهاددانشگاهی واحد استان

  • خراسان رضوی، طبقه همکف، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

  • صندوق پستی: 1376-91775

  • شماره تماس : 38810177-051

  • نمابر: 38810177-051

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می باشد