محصولات گروه زیست فناوری قارچ‌های صنعتی


نژادهای هیبرید نسل F1
قارچ خوراکی دکمه‌ای


  آموزش
اصلاح نژاد_دورگ گیری اصلاح نژاد
کمپوست تولید قارچ
مراحل تولید اسپاون_1 مراحل تولید اسپاون_0
مراحل تولید اسپاون_3 مراحل تولید اسپاون_2

 

  • نژادهای اصلاحی قارچ خوراکی صدفی

 

  • پودر قارچ صدفی

 

 

  • نشانی ما


  • مشهد پردیس دانشگاه فردوسی، جهاددانشگاهی واحد استان

  • خراسان رضوی، طبقه همکف، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

  • صندوق پستی: 1376-91775

  • شماره تماس : 38810177-051

  • نمابر: 38810177-051

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می باشد